Rozwój profilu kształcenia wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu

Photo by Filip Mroz on Unsplash

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i fizyki medycznej wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu". Projekt zostanie sfinansowany przez program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW.

Z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey” wynika, że trzy czwarte Polaków deklaruje uprawianie przynajmniej jednej dyscypliny sportu. Statystyki sportu nieamatorskiego znajdują swoje potwierdzenie m.in. w dokumentacji GUS (ostatnia za rok 2019), w którym jako zawodników (rejestrację w organizacjach sportowych i deklaracje udziału w współzawodnictwie) wskazano ponad 757 tys. osób, kolejne 90 tys., to kadra szkoleniowa oraz sędziowie dyscyplin sportowych. Zestawienie tych danych prowadzi do wniosku, że zainteresowanie aktywnością fizyczną w polskim społeczeństwie jest ogromne, co jest naturalną motywacja do rozwoju profilu kształcenia studentów poświęconego technikom monitorowania aktywności fizycznej i badaniom tolerancji wysiłku. Jest to również tematyka wykraczająca poza badania osób zdrowych, gdyż rehabilitacja i diagnostyka medyczna również korzystają z rozwiązań stosowanych w sporcie.   

W Projekcie zaproponowano uruchomienie ścieżki rozwoju ukierunkowanej na kształcenie specjalistów zajmujących się pomiarami zmiennych fizjologicznych rejestrowanych w czasie wysiłku, również kontrolowanego. Oferta obejmuje przygotowanie bazy pomiarowej w formie interdyscyplinarnej pracowni i dwa dedykowane przedmioty realizowane m. in. w formule projektowej i problemowej (problem based learning). Studenci uzyskają fundamentalną wiedzę dotyczącą fizjologii wysiłku i technik pomiarowych należących do standardu oceny wydolności. Rozwiązania pomiarowe, które nie wymagają metod inwazyjnych będą stanowić podstawę dydaktyczną wykorzystującą tzw. studium przypadku (case study). Studenci w ostatnim etapie kształcenia będą realizować projekty zindywidualizowane, typowo eksperymentalne. Otwarte laboratorium pozwoli w przyszłości na stałe wprowadzić tematykę monitorowania aktywności fizycznej w proces kształcenia. W okresie realizacji Projektu poza zajęciami kursowymi zostaną zgłoszone tematy prac dyplomowych i oferta praktyk letnich (dla studentów drugiego stopnia), a także gotowość do realizacji inicjatyw studenckich. 

Przedstawiona propozycja dydaktyczna jest przede wszystkim skierowana do studentów Fizyki Medycznej oraz Inżynierii Biomedycznej, ale nie ogranicza dostępności dla studentów innych specjalności oraz kierunków.   

Studentów zainteresowanych nowym profilem kształcenia zapraszamy serdecznie na zajęcia już w najbliższym roku akademickim (obowiązują zapisy w systemie USOS!)

Biofizyczne podstawy wysiłku fizycznego (w semestrze zimowym)

Laboratorium badań wysiłkowych (w semestrze letnim)