Publikacja zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka z udziałem naszych studentów w Materials

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowagiel, inż. Mateusz J. Samsel, dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak pt. "Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries".

Praca realizowana była w ramach projektu IDUB POB EnergyTech-1 Impulse, a jej publikacja była możliwa dzięki finansowaniu w ramach działania IDUB Open Science. Warto zwrócić uwagę na mocny udział naszych dwóch studentów w publikacji.

To już druga publikacja mgr. inż. Macieja Nowagiela, związana w ramach jego prac dyplomowych. Maciej jest świeżo upieczonym absolwentem studiów II stopnia na specjalności Fizyka Zaawansowanych Materiałów i planuje dalszy rozwój swoich pasji naukowych w ramach Szkoły Doktorskiej nr 1. Jego dotychczasowe osiągnięcia docenił już wcześniej Minister Edukacji i Nauki, przyznając mu stypendium dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021.

Z kolei Mateusz uzupełnia swoje naukowe pasje stricte inżynierskie studiując równolegle na studiach I stopnia na Wydziale Mechatroniki.

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywnego włączania się w prace i projekty naukowe prowadzone na naszym wydziale!

Więcej informacji o publikacji na stronie https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Naukowcy-z-PW-rozwijaja-badania-nad-bateriami-sodowo-jonowymi