Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka we współpracy z zespołem prof. Andrzeja Czerwińskiego (UW)

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. Tomasza K. Pietrzaka, prof. Marka Wasiucionka i prof. Jerzego Garbarczyka z naszego wydziału z zespołem z Wydziału Chemii UW: mgr. Maciejem Boczarem, dr Dominiką Buchberger i prof. Andrzejem Czerwińskim.

W pracy pt. Electrochemical Properties of Pristine and Vanadium Doped LiFePO4 Nanocrystallized Glasses opisano właściwości elektrochemiczne nanokrystalicznych materiałów katodowych do ogniw litowo-jonowych. Wykazano, że nanokrystalizowane szkliste odpowiedni materiałów katodowych o znacznie polepszonej dzięki temu przewodności elektrycznej wykazują aktywność elektrochemiczną. Na tym etapie badań nie jest ona jeszcze konkurencyjna w stosunku do zoptymalizowanych komercyjnie dostępnych materiałów z rodziny tzw. oliwinów. Pokazano jednak, że w przypadku nanomateriałów wytworzonych w laboratorium Zakładu Joniki Ciała Stałego względny spadek pojemności na skutek pracy ogniwa przy obciążeniu dużymi natężeniami prądu jest już porównywalny z materiałami komercyjnymi. Liczymy, że dalsza optymalizacja procesu przyniesie jeszcze lepsze rezultaty!

Praca została opublikowana w modelu open access dzięki finansowaniu z programu IDUB Open Science:

https://doi.org/10.3390/en14238042