Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka w Scientific Reports

Nanokrystality fazy delta-Bi2O3 uwięzione w pozostałościach matrycy szklistej.

W renomowanym czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379, 140 pkt.) z grupy Springer Nature ukazała się praca pt. „Facile and reproducible method of stabilizing Bi2O3 phases confined in nanocrystallites embedded in amorphous matrix” zespołu w składzie: dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak, mgr inż. Agata Jarocka, dr inż. Cezariusz Jastrzębski, dr inż. Tomasz Płociński (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), prof. dr hab. Marek Wasiucionek oraz prof. dr hab. Jerzy E. Garbarczyk.

Praca została zrealizowana w ramach projektu IDUB POB TechMat-1. Prowadzone badania mają na celu wyjaśnienie zjawiska stabilizowania do temperatury pokojowej różnych faz – w tym przypadku tlenku bizmutu – w nanokrystalitach uwięzionych w pozostałości matrycy szklistej. Autorom udało się otrzymać stabilne fazy beta, delta oraz gamma tlenku bizmutu dzięki zastosowaniu rozwijanej na naszym Wydziale techniki termicznej nanokrystalizacji szkieł.

Tlenek bizmutu przyciąga uwagę badaczy na całym świecie ze względu na jego ciekawe właściwości. W szczególności faza delta-Bi2O3 jest najlepszym znanym przewodnikiem jonów tlenu. Niestety, w formie polikrystalicznej jest stabilna tylko w wąskim zakresie temperatury 730-830°C, co jest jednym z czynników utrudniającym jego praktyczne zastosowania.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-021-98435-5