Nowa publikacja pracowników Grupy Teorii Jądra Atomowego w Physical Review C

Twójwymiarowy obraz wiru w materii neutronowej.

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zakładzie Fizyki Jądrowej pt. "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures".

Do opisu gwiazd neutronowych, mimo ich bezspornie makroskopowych rozmiarów, należy użyć mechaniki kwantowej. Kwantowość układu manifestuje się między innymi w postaci nadciekłości, która znacznie zmniejsza wartość ciepła właściwego, a tym samym wpływa na szybkość stygnięcia gwiazd neutronowych. Dodatkowo, sam fakt rotacji gwiazd oznacza, że moment pędu  obecny w układzie może mieć tylko pewne określone wartości: jest to realizowane w postaci wirów kwantowych. W pracy opublikowanej w Physical Review C, nasi pracownicy we współpracy z prof. Nicolasem Chamelem z Université Libre de Bruxelles w Belgii zbadali jak wiry kwantowe w skorupie gwiazdy neutronowej mogą powodować znaczne zwiększenie ciepła właściwego. To z kolei bezpośrednio wpływa na własności termodynamiczne układów nadciekłych fermionów takich jak: gwiazdy neutronowe, ultrazimne gazy czy nadciekły hel.

Link bezpośredni do publikacji:

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.104.055801