Ekspercki wgląd w aktualne badania autorstwa prof. M. Zdrojka w czasopiśmie Nature

Wykazano, że niewspółosiowość sieci krystalicznych w ułożonych w stos monowarstwach materiałów zapobiega przepływowi ciepła między warstwami, jednocześnie utrzymując przepływ w ich obrębie. To odkrycie otwiera nowatorski sposób kontrolowania ciepła w nanoskali.