Osiągnięcia

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki PW, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z dr Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Publikacja zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka z udziałem naszych studentów w Materials

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowagiel, inż. Mateusz J. Samsel, dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak pt. "Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries".

prof. Piotr Magierski wyróżniony za swoje prace naukowe

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał. Serdecznie gratulujemy!

Rozwój profilu kształcenia wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i fizyki medycznej wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu". Projekt zostanie sfinansowany przez program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW.

Właściwości fononowe i termiczne cienkich warstw wykonanych z płatków WS2

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Artykuł przeglądowy zespołu dr hab. T. Pietrzaka w Nanomaterials

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wider phase stability range via nanostructured glass-ceramics processing” [https://doi.org/10.3390/nano11051321].

Dwa projekty w programie PRELUDIUM BIS 2

Doktoranci prowadzeni przez prof. Mariusza Zdrojka i prof. Marka Wasiucionka będą mieli szansę wziąć udział w projekcie finansowanym w ramach programu PRELUDIUM 2 Narodowego Centrum Nauki.

Specjalny numer czasopisma "Universe" na temat zderzeń ciężkich jonów

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, IF 1.752) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru „Heavy Ions”. Termin nadsyłana artykułów 31 grudnia 2021.

Maria Stefaniak laureatką nagrody Chasman 2021!

Maria Stefaniak
Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Nowy projekt zespołu prof. Piotra Lesiaka

Jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w nematycznym ciekłym krysztale domieszkowanym nanocząsteczkami złota w kapilarze o średnicy 60 µm
Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS

Na Wydziale Fizyki PW powstaje prototyp innowacyjnego magazynu energii

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

mgr inż. Zuzanna Podgórska w finale FameLab już 25 kwietnia.

Uczestnicy i uczestniczki FameLabu mają po 3 minuty, by w zrozumiały i ciekawy sposób przedstawić wybrane przez siebie zagadnienie naukowe. Opowiedzą m.in. o kosmicznej ładowarce, najbardziej śmiercionośnym stworzeniu na Ziemi, poznawaniu największych tajemnic natury i budownictwie z papieru.

Praca zespołu dr inż. Anny Wróblewskiej w prestiżowym czasopiśmie Carbon

Nowe materiały hybrydowe mogą umożliwić sprzężenie między plazmonami (kolektywnymi oscylacjami elektronów) w metalach i ekscytonami (stanami związanymi elektronów i dziur) w nanorurkach węglowych. Właściwości materiałów hybrydowych nie wynikają jedynie z indywidualnego wkładu ich składników, ale również z silnego sprzężenia powstającego podczas ich połączenia.

Oświetlenie LED bezpieczne dla ludzkiego wzroku

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Teoria potwierdzona badaniami

Dwuwymiarowy dyfraktogram rentgenowski krystalicznej warstwy Pd (a) oraz dyfraktogram warstwy całkowicie stopionej impulsem optycznym (b).
Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących przemian fazowych, polegających na przejściu ze stanu stałego w ciekły, to wiemy o tym zjawisku wszystko. Jednak tak nie jest. Naukowcy z PW pracują właśnie nad dogłębnym zbadaniem mechanizmów przemian pomiędzy fazą krystaliczną a ciekłą.

Specjalny numer czasopisma "Materials" na temat czujników fotonicznych

Dr hab. Piotr Lesiak, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru ”Recent Advances in Photonic Sensors”. Termin nadsyłana artykułów 30 września 2021.

Prof. Zbroszczyk wśród laureatów konkursu SONATA BIS

Prof. Hanna Zbroszczyk zrealizuje projekt "Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w GSI/FAIR" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS. 

Artykuł ekspercki "point of view" prof. P. Magierskiego w czasopiśmie APS

W internetowym wydaniu Physics pojawił się artykuł "Point of view", którego autorem jest prof. Piotr Magierski z naszego Wydziału. Artykuł zatytułowany jest "Najmniejszy obwód nadciekły w naturze".

Publikacja pracownika naszego Wydziału w Nature Physics!!!

Artykuł „Odpowiedź topologiczna wywołana wzmocnieniem poprzez dostosowane oddziaływania dalekiego zasięgu” dr inż. Paweł Jung z Wydziału Fizyki PW miał okazję przygotować dzięki współpracy z zespołem prof. Demetriosa Christodoulidesa z University of Central Florida (USA) i prof. Mercedeh Khajavikhan z University of Southern California (USA) w ramach grantu naukowego Ministerstwa Edukacji i Nauki „Mobilność Plus”. W pracy po raz pierwszy zaimplementowano w fotonice model Haldane’a z 1988 r.