Nabór na studia II stopnia — składanie dokumentów

Zdjęcie teczek z dokumentami

fot. Ro Ma / Pixabay

Rejestracja internetowa jest już zakończona. Do 13 lutego w dziekanacie Wydziału Fizyki można składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie.

Kandydaci, którzy w systemie IRK wybrali kierunek Fizyka techniczna lub Photonics, do 13 lutego powinni dostarczyć:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu + oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem (nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW);
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia II stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
  • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie (nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW);
  • do wglądu — dokument tożsamości.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Fizyki

ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), p. 130

22 234 76 60

dziekanat.wf@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje o zasadach naboru można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.