Grafenowe nanopłatki wielu zastosowań

Zdjęcie SEM kompozytu

Zdjęcie kompozytu PVDF–GNP wykonane techniką SEM

W czasopiśmie naukowym Materials Today Advances (IF 9.9) znalazł się artykuł naszych badaczy poświęcony wielofunkcyjnemu niemetalicznemu nanokompozytowi polimerowemu mogącemu znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Wiele branż, w tym m.in. przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny, a także świat elektroniki użytkowej, dąży do wykorzystywania materiałów coraz lżejszych, lepiej przewodzących ciepło, a także chroniących przed interferencją promieniowania elektromagnetycznego. Zespół naukowców z Wydziału Fizyki, Wydziału Chemicznego i Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz Uniwersytetu w Białymstoku zbadał prostą i tanią metodę wytwarzania nanokompozytów na bazie polifluorku winylidenu (PVDF) i nanopłatków grafenowych (GNP).

Nanokompozyt łączy w sobie funkcjonalność czystego PVDF, czyli doskonałą odporność chemiczną, trudnopalność, odporność na promieniowanie UV, wysoką temperaturę pracy, z efektywnym przewodnictwem cieplnym (ϰ = 5.34 W/mK)  i elektrycznym (Σ = 40 S/cm), doskonałymi właściwościami termicznymi, wysoką skutecznością ekranowania elektromagnetycznego (SETOT = 38 dB@5 GHz), co wynika z zastosowania GNP jako napełniacza.

Przedstawione wyniki to pierwszy krok w projektowaniu wielofunkcyjnych materiałów przeznaczonych do pracy w trudnym środowisku, np. lotniczym i kosmicznym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że nanokompozyty PVDF/GNP mogą być traktowane jako zamiennik dla obecnie stosowanych rozwiązań, a dzięki ich wielofunkcyjności można zmniejszyć liczbę używanych elementów.

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu LIDER/10/0031/L-11/19/NCBR/2020

Przeczytaj artykuł Non-metallic multifunctional PVDF – Graphene nanoplatelets nanocomposites as an effective electromagnetic shield, thermal and electrical conductor (A. Łapińska, N. Grochowska, K. Filak, P. Michalski, K. R. Szymański, P. A. Zaleski, K. Dydek, A. Daniszewska, K. Żerańska, A. Dużyńska, S. Kowalczyk, A. Plichta)