Fizyka nowotworu. Czy możliwe jest skuteczniejsze leczenie?

Ductual Carcinoma

Ductal carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

Podczas najbliższego seminarium prof. Urszula Foryś wystąpi z prelekcją „Czy możliwe jest skuteczniejsze leczenie? Spojrzenie z perspektywy teorii sterowania”. Zapraszamy 21 marca o 16.15 do sali 111 lub na platformę MS Teams.

Prelegentka opowie o kilku przykładach modelowania leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem teorii sterowania. Wyjaśni, jaką rolę odgrywa dobór celu, jak chce się osiągnąć w leczeniu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim funkcjonale minimalizowanym na trajektoriach założonego modelu.