Fizyka PW niezmiennie na wysokim poziomie

Zdjęcie przedstawiające literę A

fot. unsplash

Ministerstwo Edukacji i Nauki po ponownej analizie działalności naukowej w latach 2017–2021 przyznało dyscyplinie nauki fizyczne Politechniki Warszawskiej kategorię A.

W czerwcu 2022 roku Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. W odpowiedzi na decyzję o przyznaniu naukom fizycznym na PW kategorii B+ przygotowaliśmy odwołanie, które rozpatrzono pozytywnie. Po ponownej ocenie KEN nasza dyscyplina otrzymała kategorię A.

Poprzednia ewaluacja zakończyła się dla nas tak samo dobrym wynikiem, choć w międzyczasie zmieniły się zasady oceny — w 2022 r. recenzowano nie jednostki naukowe, a dyscypliny.

W procesie ewaluacji pod uwagę były brane trzy czynniki: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. W swojej ostatecznej decyzji Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że nasze argumenty przedstawione w odwołaniu w zakresie kryterium I dotyczącego uznania części publikacji oraz kryterium III dotyczącego wpływu naszej pracy na otoczenie społeczno-gospodarcze są zasadne i zasługują na zmianę punktacji. Cieszymy się, że nasze starania zostały dostrzeżone, odpowiednio docenione i ocenione.

Zmian w wynikach ewaluacji na PW jest więcej — o wszystkich można przeczytać w artykule na stronie www.pw.edu.pl.