6th Polish Conference Graphene and other 2D materials

Konferencja “Graphene and other 2D materials” to szóste spotkanie z cyklu. Gromadzi czołowych polskich naukowców zajmujących się materiałami o grubości pojedynczych atomów. Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany najnowszych osiągnięć w tej szybko rozwijającej się dziedzinie, w tym eksperymentów, teorii i postępów technologicznych.


W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku konferencja została odwołana. W 2021 roku Konferencja będzie organizowana online.

W ciągu trzech dni konferencji planujemy przeprowadzić 15 referatów zaproszonych (30 minut), około 18 referatów uczestników (15 minut prezentacji) oraz sesje plakatową. Ze względu na internetowy charakter Konferencji wszyscy prezenterzy plakatów będą mieli dodatkową okazję do krótkiej prezentacji swoich badań.

Tematy kongresowe

  • Grafen na różnych podłożach
  • Plazmony w grafenie
  • Kompleksy ekscytonów w jednowarstwowych TMD MX2
  • Procesy fotoluminescencji z konwersją w górę w jednowarstwowych TMD
  • Heterostruktury Van der Waalsa materiałów 2D
  • Perowskity 2D
  • Sześciokątny azotek boru
  • Materiały 2D MXene
  • Borophene, nowy materiał 2D
  • Fermiony Diraca w silice epitaksjalnej

Strona wydarzenia