Warunki rekrutacji na studia inżynierskie (I stopnia)

Uwaga: Polecamy wszystkim zainteresowanym studiami wpisanie na kolejnym miejscu listy drugiego z naszych kierunków. Jako student Wydziału Fizyki (niezależnie od kierunku) masz prawo uczęszczać na zajęcia obu kierunków. Na wyższych latach niewykluczona jest także zmiana kierunku studiów.

Rekrutacja na studia inżynierskie (I stopnia) na Wydziale Fizyki rozpoczyna się od centralnej dla całej Politechniki Warszawskiej REJESTRACJI Kandydata na stronie internetowej: www.zapisy.pw.edu.pl
Rejestracja obejmuje:

  1. podanie danych osobowych, danych kontaktowych, załączenie zdjęcia w postaci pliku jpg.
  2. wybór Fizyki Technicznej i / lub Fotoniki na uszeregowanej liście preferowanych kierunków studiów (maksymalnie 5) w Politechnice Warszawskiej
  3. wybranie hasła do konta Kandydata
  4. otrzymanie numeru Kandydata oraz numeru konta bankowego na które należy wnieść OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ w wysokości 85 zł.
  5. osoby, które nie wyraziły zgody na przekazanie wyników swoich matur przez Krajowy Rejestr Matur, bądź osoby, które zdawały maturę przed 2006 rokiem MUSZĄ umieścić te wyniki na swoim koncie.

KWALIFIKACJA NA STUDIA odbywa poprzez obliczenie dla każdego zgłoszonego kierunku na liście Kandydata liczby punktów klasyfikacyjnych. Gdy dla danego kierunku Kandydat ma oceny z kilku przedmiotów dopuszczonych do wyboru dobierane są te, dające kandydatowi NAJWYŻSZĄ LICZBĘ punktów. Na każdym kierunku tworzona jest lista rankingowa i Kandydat kwalifikowany jest do pierwszego kierunku ze swojej listy na którym mieści się w limicie przyjęć. Jednocześnie wykreśla się jego nazwisko z opcji niższych, zaś pozostawia w rezerwie dla opcji wyższych. Wydziałowa Komisja rekrutacyjna może ustalić minimalne liczby punktów wymagane od Kandydatów. W zeszłym roku progiem przyjęć na kierunek Fotonika okazał się wynik 130 punktów.

SPOSÓB WYZNACZANIA LICZBY PUNKTÓW KLASYFIKACYJNYCH NA KIERUNEK
FIZYKA TECHNICZNA oraz FOTONIKA:

Liczba punktów klasyfikacyjnych jest obliczana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii i języka obcego przemnożonych przez następujące współczynniki:

przedmiot matematyka fizyka* informatyka* chemia*/biologia* język obcy
rozszerzony 1.000 1.000 0.750 0.250 0.250
podstawowy 0.500 0.500 0.375 0.125 0.125

* - punkty przyznawane są z jednego z przedmiotów dodatkowych