Wybory PW

Zgłaszanie kandydatur w poszczególnych grupach

Do 16.01.2024 do godz. 12:00 do Biura Dziekana (p. 129) należy zgłaszać w wersji papierowej kandydatury w poszczególnych grupach w wyborach:

Numer wyborów Grupa wyborców Opis wyborów Liczba mandatów
W2 A wybór do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora 3
W3 B wybór do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora 1
W4 A wybór do pośredniego Kolegium Elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie 3
W5 B wybór do pośredniego Kolegium Elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie 3
W6 C wybór do pośredniego Kolegium Elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora 1
W7 Bw wybór do Rady Wydziału 8
W8 C wybór do Rady Wydziału 4
W9 Bw wybór do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego 8
W10 C wybór do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego 4

Zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 414/2023 z dnia 29.11.2023 r.:
Grupa A – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni;
Grupa B – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych stanowiskach niż na stanowisku profesora i profesora uczelni;
Grupa Bw - inni nauczyciele akademiccy niż zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni i którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora habilitowanego;
Grupa C – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;

Kandydat musi złożyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego.

Skład wydziałowej komisji wyborczej

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu wyborczego prosimy o kontakt z członkami komisji wymienionymi w tym dokumencie:

https://www.bip.pw.edu.pl/Wybory/Uczelniana-Komisja-Wyborcza/Uchwaly-Uczelnianej-Komisji-Wyborczej/Uchwala-nr-25-Uczelnianej-Komisji-Wyborczej-z-dnia-21-grudnia-2023-r

Harmonogram

Terminarz wyborów można sprawdzić w poniższym pliku:

Formularz zgłoszeniowy

Do 9 stycznia 2024 r. można zgłaszać kandydatury w bezpośrednich wyborach do Senatu PW. Kandydata z grupy A może zgłosić każdy pracownik wydziału za pomocą załączonego formularza.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Dziekana (pokój 129 w Gmachu Fizyki).