Laboratorium Wysiłku Fizycznego

Studentka w laboratorium wysiłku fizycznego

Specjalizujemy się w monitorowaniu wysiłku, badaniu odpowiedzi układu krążeniowo-oddechowego na aktywność fizyczną i trening. Jesteśmy zainteresowani nieinwazyjnymi pomiarami zmiennych fizjologicznych zarówno w warunkach stacjonarnych jak i podczas ruchu.

Pracujemy nad tworzeniem rozwiązań technicznych oraz eksperymentalnych w tej dziedzinie. Prowadzimy współpracę zarówno w obszarze diagnostyki kardiologicznej wykorzystującej testy wysiłkowe jak również realizujemy projekty ze specjalistami z fizjologii sportu. Poszukujemy sposobów na lepsze zrozumienie postępującego zmęczenia w trakcie aktywności, aby uprawianie sportu było bezpieczne dla naszego zdrowia.

Tematyka badawcza

 • Modelowanie kinetyki poboru tlenu i wentylacji oddechowej
 • Ocena kierunku i siły oddziaływania między zmiennymi fizjologicznymi w oparciu o teorię informacji, w tym rozwój metod charakteryzujących sprzężenie krążeniowo-oddechowe
 • Opracowywanie technik badawczych do oceny interwencji treningowej, rehabilitacyjnej, jak również innych o wymiarze niefarmakologicznym

Oferta badawcza

 • sercowo-płucne testy wysiłkowe (CPET) na ergometrze rowerowym
 • pomiar saturacji mięśnia roboczego w trakcie wysiłku i w stacjonarnych warunkach
 • stacjonarny i wysiłkowy pomiar EKG
 • monitorowanie wysiłku w warunkach pozalaboratoryjnych
 • badania eksperymentalne dedykowane do oceny postępów treningowych i rehabilitacyjnych

Infrastruktura

 • CardioPart 12 Blue moduł do pomiarów EKG (pomiary stacjonarne i podczas testu wysiłkowego, z wysoką częstotliwością próbkowania – 8kHz) wraz z dedykowanym oprogramowaniem ECG Pro do i kontrolowania pomiarów EKG w protokołach obciążeniowych
 • Ergometr rowerowy Ergoselect 5 (zakresem obciążenia 6-999W)
 • System Ergostik do ergospirometrii (Geratherm Respiratory) i spirometrii wraz z niezbędnymi zewnętrznymi elementami wielorazowego użytku (maseczki, adaptery, linie osuszające z filtrem)
 • Nieinwazyjny monitor Moxy do pomiaru natlenowania w mięśniach (spektroskopia w bliskiej podczerwieni): SmO2 i hemoglobina całkowita
 • Urządzenie 3150 WristOx2 NONIN do pomiaru saturacji podczas testu wysiłkowego (monitorowane jest również tętno, połączenie Bluetooth)
 • Pasek oddechowy Go direct (obsługiwany przez dedykowane oprogramowanie, połączenie Bluetooth), czujniki tętna H10 Polar (w tym rejestracja EKG)

Kontakt

dr inż. Monika Petelczyc

monika.petelczyc@pw.edu.pl, laboratorium.wysilku@pw.edu.pl

22 234 7958

p. 6, Gmach Fizyki