Grupa metali amorficznych i nanokrystalicznych

Grafika obrazująca tematykę, którą zajmuje się grupa metali amorficznych i nanokrystalicznych

Badania prowadzone w grupie dotyczą podstawowych zagadnień związanych ze strukturą atomową i elektronową metali amorficznych (tzw. szkieł metalicznych), a także ultraszybkich przemian fazowych w metalach, takich jak ich topnienie, krystalizacja i zeszklenie.

Prace doświadczalne prowadzone są ramach międzynarodowych projektów realizowanych w dużych, międzynarodowych ośrodkach badawczych: na synchrotronach (ESRF, DESY, Solaris) oraz rentgenowskich laserach na swobodnych elektronach (EuXFEL, SLAC, SwissFEL). Wykorzystywane techniki eksperymentalne to głównie rozpraszanie i absorpcja promieniowania rentgenowskiego. Ważnym elementem prowadzonych w grupie prac jest modelowanie komputerowe wykorzystujące symulacje metodami dynamiki molekularnej oraz obliczenia z pierwszych zasad.

Tematyka badawcza

 • Struktura atomowa i elektronowa szkieł metalicznych 
 • Krystalizacja, topnienie i zeszklenie w układach metalicznych  
 • Symulacyjne i eksperymentalne badania atomowej struktury materii w warunkach wysokiego ciśnienia 

Oferta badawcza

 • Klasyczna i kwantowa dynamika molekularna (ab-initio MD) 

Infrastruktura

 • Układ helowy do pomiarów pojemnościowych w niskich temperaturach 
 • Zalewowe kriostaty azotowe do pomiarów elektrycznych 
 • Układ helowy do pomiarów fotoluminescencji w niskich temperaturach i różnych natężeniach światła 
 • Układ Beentham do pomiarów wydajności kwantowej i pomiarów IV wraz z symulatorem słonecznym 
 • Układ do stacjonarnych i niestacjonarnych pomiarów przewodnościowych z kriostatem azotowym 

Współprace

 • Instytut Fizyki PAN
 • Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemcy)
 • European X-Ray Free-Electron Laser Facility (Niemcy)
 • European Synchrotron Radiation Facility (Francja)
 • SLAC National Accelerator Laboratory (USA)
 • Paul Scherrer Institute (Szwajcaria)
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”
 • Universität Duisburg-Essen (Niemcy)
 • University of Ioannina (Grecja)
 • Cambridge University (Wielka Brytania)

Kontakt

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

p. 12b Gmach Fizyki / p. 709 Gmach Mechatroniki