Grupy badawcze

Pracownia Struktury Jądra Atomowego

Pracownia Struktury Jądra Atomowego, fot. freepik / rawpixel

Pracownia Spektroskopii Mossbauerowskiej

WikiCommons / The High Fin Sperm Whale / CC BY-NC-SA 2.0

Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów

Detektor ALICE, Wiki Commons / Antonio Saba / CERN / CC BY-SA 3.0

Pracownia Metod i Technik Jądrowych

graficzna wizja atomu