dr Paweł Kuklik

Title of dissertation / academic achievement:

Dynamika fal spiralnych w przedsionku serca jako niejednorodnym ośrodku aktywnym

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Date of awarding the degree:

24 April 2008