dr Katarzyna Jaworowicz

Title of dissertation / academic achievement:

Nematykony w ciekłokrystalicznych warstwach o teksturach skręconych

Doctoral advisor:

dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Date of awarding the degree:

26 June 2008