dr Kazimierz Hibner

Title of dissertation / academic achievement:

Zmiana orientacji wewnętrznej w ciekłych kryształach wywołana przez obecność matrycy polimerowej i pól zewnętrznych

Doctoral advisor:

dr hab. Janusz Walasek

Date of awarding the degree:

20 January 2000