dr Piotr Górski

Title of dissertation / academic achievement:

Równowaga strukturalna oddziaływań wieloagentowych dla różnych topologii sieci

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Auxiliary doctoral advisor:

dr inż. Julian Sienkiewicz

Specialty:

fizyka układów złożonych

Date of awarding the degree:

26 November 2020

Recenzja prof. K. Malarza

Pobierz plik (pdf, 4.17 MB)

Recenzja prof. K. Sznajd-Weron

Pobierz plik (pdf, 230.37 kB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 64.25 kB)