dr Filip Dybała

Title of dissertation / academic achievement:

Strojenie ciśnieniowe półprzewodnikowych diod laserowych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Witold Trzeciakowski

Date of awarding the degree:

22 December 2011