Ogłoszenia dziekanatu

Ankietyzacja

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022

Osoby, które planują egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2022 w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień, składają prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem. Dotyczy to szczególnie studentów planujących rekrutację na studia III stopnia (krótki termin).

Zmiana sal

W dniu 27 maja br. zajęcia, które powinny odbywać się Audytorium Fizyki oraz w sali 111 zostały przeniesione do innych sal:

Termin składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW – semestr letni 2021/2022

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lub doktorantom nagród lub wyróżnień, można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2022 do dnia 15 czerwca 2022.

Zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora 8%

W zakładce STUDIA-STYPENDIA zamieszczone zostały zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora - 8% najlepszych studentów.

Przedłużanie ważności legitymacji

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim e-kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 21 marca - 3 kwietnia 2022.

Weź udział w projektach informatycznych z CERN-HSF!

HEP Software Foundation
Chcesz odkryć ekscytujące projekty nad oprogramowaniem naukowym niezbędnym dla operacji eksperymentów w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)? Chcesz rozwiązywać trudne wyzwania z dziedziny symulacji detektorów, dystrybucji, analizy i wizualizacji danych, rekonstrukcji trajektorii cząstek? Chcesz pracować w unikalnym środowisku open-source, gdzie możesz promować swoje własne pomysły w grupie obecnych kontrybutorów?

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

W zakładce STUDIA-STYPENDIA znajdują się zamieszczone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora.

Zmiana godzin dyżuru Pani Prodziekan ds. Kształcenia

Dyżury Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni będą odbywały się:
wtorek - godz. 9:00 - 11:00,
czwartek - godz. 10:00 - 12:00