Main Page » News »

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

abstrakt graficzny

Wizualizacja, w przestrzeni parametrów stałych sieci (a,b,c), procesu ekspansji termicznej kryształu antracenu (czerwona linia). Kolorowe punkty reprezentują wartości energii swobodnej uzyskanej dla 200K.

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr. inż. Marcin Kryński wygłosi referat pt. „Przewidywanie energii swobodnej materiałów krystalicznych metodą regresji procesu gaussowskiego”. Seminarium odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 r. o godzinie 13.30 w Audytorium Fizyki.

W swoim referacie dr Kryński zaprezentuje metodę pozwalającą na dokładne i wysoce efektywne przewidywanie energii swobodnej Helmholtza dla szeregu kryształów molekularnych. Mowa będzie o metodzie regresji procesu gaussowiskiego w oparciu o lokalne otoczenia atomowe zakodowane za pomocą szeregu deskryptorów topologicznych. Uzyskane narzędzie pozwala na wyznaczanie energii swobodnej z dokładnością do 0.04 kJ mol−1 na atom w temperaturze 300 K, umożliwiając wyznaczanie anizotropowego współczynnika rozszerzalności temperaturowej oraz na zbudowanie rankingu stabilności odmian polimorficznych wybranych kryształów organicznych.

Na seminarium zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników.