Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Kokosińskiej

Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 2 lutego 2022 roku o godzinie 14.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr inż. Doroty KOKOSIŃSKIEJ

 

Tytuł rozprawy:

 

Multifraktalne wzorce rytmu serca i ich interpretacja na podstawie analizy asymetrii

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Jan Żebrowski

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  

prof. dr hab. Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska

dr hab. Jarosław Piskorski, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 1.02.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: