Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu OPUS Ph.D. student

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

12 września 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480) realizowanym przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki oraz Instytut Fizyki Polskiej  Akademii Nauk, działających w ramach konsorcjum naukowego, kierowanego przez dr hab. inż. Jerzego Antonowicza z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Komisja stypendialna rozpatrując jeden złożony wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” zdecydowała o nie przyznaniu stypendium.