Oferta pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie dotyczy pracy na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych.

1. Opis stanowiska:
• wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych,
• sporządzanie świadectw wzorcowania,
• przygotowanie przyrządów do wysyłki.

2. Wymagania:
• dokładność i skrupulatność,
• wykształcenie techniczne (minimum średnie),
• znajomość podstaw metrologii,
• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
• dodatkowym atutem będzie:
✓ doświadczenie w pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
✓ znajomość podstaw ochrony radiologicznej,
✓ znajomość podstaw dozymetrii,
✓ znajomość podstaw elektroniki.

3. Oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 600 - 4 000 brutto,
• dodatek stażowy,
• pełne szkolenie z zakresu wzorcowania,
• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• ubezpieczenie grupowe,
• dofinansowanie do wakacji.

4. Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae.

5. Forma i miejsce składania dokumentów:
dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@clor.waw.pl.