dr inż. Przemysław Dzięgielewski
Semiconductors Division

Tytuł rozprawy:

  

Szkła metaliczne Zr-Cu w warunkach wysokiego ciśnienia

Promotor:    dr hab. inż. prof. ucz. Jerzy Antonowicz
Data otwarcia przewodu:  21/06/2018

p. 326 Gmach Mechatroniki
22 234 8231
Baza Wiedzy PW USOSweb