mgr inż. Jan Jamroz
Solid State Ionics Division

Tytuł rozprawy:

  

Badanie korelacji pomiędzy właściwościami strukturalnymi i elektrycznymi związków układu podwójnego Bi2O3 -RE2O3 (RE= Pr, Nd) o strukturze romboedrycznej 

Promotor:    dr hab. inż. prof. ucz. Wojciech Wróbel
Promotor pomocniczy:   dr inż. Michał Struzik
Data otwarcia przewodu:  24/06/2021

Baza Wiedzy PW USOSweb