Pomiary i analiza właściwości termicznych

Analizator Hot Disk TPS 2500S

Sprzęt pozwala na pomiar przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego materiałów, zgodnie z normą ISO 22007-2. Urządzenie umożliwia badanie właściwości termicznych takich materiałów jak: metale, stopy metali, minerały, ceramika, szkło, proszki,

Spektrometr UV-Vis Perkin Elmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR

tworzywa sztuczne, kompozyty czy materiały budowlane. Istotnym elementem układu pomiarowego jest czujnik, umieszczony pomiędzy dwoma płaskimi próbkami. Dobór czujnika podyktowany jest geometrią i właściwościami badanego materiału stąd też możliwy jest pomiar próbek o wymiarach od 1 do 10 cm3. Pomiary przewodności cieplnej obejmują zakres od 0.03 do 500 W m-1K-1, a sam system wykrywa różnice temperatur z dokładnością większą niż 0.1 mK. Możliwe są również pomiary w funkcji temperatury w zakresie do 300 oC. 

Koszt usługi

W przypadku dużego skomplikowania geometrii próbek cena usługi jest ustalana indywidualnie.

  klient wewnętrzny  klient zewnętrzny 
Cena netto (zł/godz.)  150   200 

  

Terminy realizacji są zależne od liczby próbek. 

Kontakt:

prof. Mariusz Zdrojek

mariusz.zdrojek[at]pw.edu.pl

+48 22 234 71 70