dr hab. Mirosław Karpierz

Title of dissertation / academic achievement:

Reorientacyjna i kaskadowa nieliniowość optyczna w światłowodach

Date of awarding the degree:

15 June 2000