dr hab. Marek Gutowski

Title of dissertation / academic achievement:

Teoria, narzędzia i modelowanie wybranych problemów fizyki magnetyzmu

Date of awarding the degree:

27 November 2008