dr hab. Kaziemierz Gniadek

Title of dissertation / academic achievement:

Analiza pola falowego typu TM w planarnych falowodach dielektrycznych

Date of awarding the degree:

18 November 1999