dr hab. Wojciech Gębicki

Title of dissertation / academic achievement:

Spektroskopia Ramana i dynamika sieci krystalicznej kryształów FaN:Mn

Date of awarding the degree:

11 October 2012