dr hab. Józef Dygas

Title of dissertation / academic achievement:

Spektroskopia impedancyjna przewodników jonowych

Date of awarding the degree:

8 March 2001