dr Krzysztof Krasowski

Title of dissertation / academic achievement:

Właściwości elektryczne superjonowych szkieł układu AgI-Ag2O-V2O5

Doctoral advisor:

dr hab. Jerzy Garbarczyk

Date of awarding the degree:

20 January 2000