dr Anna Kozanecka-Szmigiel

Title of dissertation / academic achievement:

Struktura i właściwości elektryczne związku Bi3NbO7 domieszkowanego tlenkami wybranych metali

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Franciszek Krok

Date of awarding the degree:

10 November 2005