dr Michał Kosmala

Title of dissertation / academic achievement:

Struktury zwierciadeł braggowskich nasycalnym absorberem wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Doctoral advisor:

dr hab. Kazimierz Regiński

Date of awarding the degree:

26 January 2012