dr Rafał Kościesza

Title of dissertation / academic achievement:

Właściwości fizyczne fazy wysokociśnieniowej kwasu oleinowego

Doctoral advisor:

dr hab. Ryszard Siegoczyński

Date of awarding the degree:

18 November 2010