dr Bartłomiej Klus

Title of dissertation / academic achievement:

Wykorzystanie metod optyki nieliniowej w pomiarach parametrów ciekłych kryształów

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Auxiliary doctoral advisor:

dr inż. Urszula Laudyn

Recenzja prof. E. Weinert-Rączka

Pobierz plik (pdf, 1.68 MB)

Recenzja prof. J. Parka

Pobierz plik (pdf, 2.54 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 569.96 kB)