dr Paweł Jung

Title of dissertation / academic achievement:

Modelowanie propagacji fali elektromagnetycznej w strukturach ciekłokrystalicznych i subfalowych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Specialty:

optyka

Date of awarding the degree:

20 October 2016