dr Waldemar Jęda

Title of dissertation / academic achievement:

Stany natężeniowe i polaryzacyjne fal świetlnych w ośrodkach z nieliniowością drugiego rzędu

Doctoral advisor:

dr hab. Alfred Zagórski

Date of awarding the degree:

3 February 2000