dr Jacek Janucki

Title of dissertation / academic achievement:

Zastosowanie siatek dyfrakcyjnych w układach podziału mocy promieniowania laserowego

Doctoral advisor:

dr hab. Jan Owsik

Date of awarding the degree:

29 May 2003