dr Jakub Gac

Title of dissertation / academic achievement:

Wpływ zaburzeń o wybranych własnościach statystycznych na przejścia chaotyczne w układach dynamicznych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski

Date of awarding the degree:

24 September 2009