dr Miłosz Chychłowski

Title of dissertation / academic achievement:

Fotoniczne struktury światłowodowe na bazie uporządkowanych materiałów anizotropowych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

Date of awarding the degree:

25 June 2012