dr Daniel Budaszewski

Title of dissertation / academic achievement:

Depolaryzacja światła o częściowej koherencji czasowej w ośrodku ciekłokrystalicznym

Doctoral advisor:

dr hab. inż. Andrzej Domański

Date of awarding the degree:

29 October 2009