dr Katarzyna Brzdąkiewicz

Title of dissertation / academic achievement:

Optyczne solitony przestrzenne w nematycznych ciekłych kryształach z nieliniowością reorientacyjną

Doctoral advisor:

dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Date of awarding the degree:

31 March 2005