Main Page » News »

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej (21 kwietnia)

ZMIANA TERMINU SEMINARIUM!
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr. inż. Jan Jamroz wygłosi referat pt.
„Badanie korelacji pomiędzy właściwościami strukturalnymi i elektrycznymi związków układu podwójnego Bi2O3-RE2O3 (RE = Pr, Nd) o strukturze romboedrycznej”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Związki bazujące na tlenku bizmutu o strukturze romboedrycznej stanowią interesującą grupę materiałów wśród przewodników jonów tlenu, ponieważ posiadają wysoką przewodność jonową przy jednoczesnej odporności na długotrwałe wygrzewanie w podwyższonych temperaturach (500-700 °C). Cechą charakterystyczną związków bazujących na tlenku bizmutu o strukturze romboedrycznej jest przemiana fazowa β2 « β 1 zachodząca w temperaturze około 700 °C. W ramach tej przemiany zachowana jest struktura podsieci kationowej, natomiast dochodzi do zmian typu porządek-nieporządek w strukturze defektowej podsieci anionowej. Wynikiem tej przemiany jest między innymi zmiana przewodności o około rząd wielkości. Jak zostało wykazane w ramach prowadzonych badąń, zmiana to wiąże się z aktywowaniem dodatkowej ścieżki przewodnictwa. Celem tej prezentacji będzie przedstawienie wpływu zmian zachodzących w podsieci anionowej w funkcji temperatury oraz przy zmianie zawartości domieszki na parametry mechanizmów przewodnictwa jonowego. Przedstawione wyniki będą dotyczyły związków układu Bi1-xPrxO1.5 i Bi1-xNdxO1.5.

W trakcie wystąpienia, w porównaniu do niedawno wygłoszonego referatu w trakcie obrony rozprawy doktorskiej, między innymi bardziej szczegółowo zostaną omówione wątki dotyczące badań właściwości elektrycznych występujących w materiale ścieżek przewodnictwa jonowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!