Main Page » News »

Dwoje studentów naszego wydziału ze stypendiami MEiN

Logo MEiN

Patrycja Czerwińska i Mateusz Samsel znaleźli się wśród sześciu studentów fizyki technicznej w kraju odznaczonych przyznaniem stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022. Serdecznie gratullujemy!