Main Page » News »

Dokumenty kandydatów na studia II stopnia

Zdjęcie teczek z dokumentami

fot. Ro Ma / Pixabay

Zarejestrowanym w systemie IRK na studia II stopnia przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów do 9 lutego do 14.00.

Co powinno trafić do dziekanatu?

  • CV uwzględniające wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe, 
  • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (ksero + oryginał do wglądu) — nie dotyczy to kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na Wydziale Fizyki PW,
  • dokument tożsamości (do wglądu), 
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW), 
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia drugiego stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności.

Dziekanat Wydziału Fizyki
ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), p. 130
22 234 76 60
dziekanat.wf@pw.edu.pl 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia: https://www.fizyka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Nabor-na-studia-II-stopnia-skladanie-dokumentow.